Voronezh State Child Library

http://www.odbvrn.ru/

 

 Client: Voronezh State Child Library
Art direction/ design/ illustration: Liudmila Mikhaylova
Web master: Evgeniy Grik